METSÄ-kortisto (Yhden vuoden käyttölisenssi)

Hinta (sis. alv.): 
€  48,00
Tuoteryhmä: 
Valmistaja: 
Metsäkustannus Oy ja Tapio
Tavarantoimittaja: 
Metsäkustannus Oy

Metsänhoitokortisto on metsänhoidon sähköinen tietolähde. Se perustuu Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksiin, mutta on suosituksia laajempi ja monipuolisempi.

Yksittäisessä kortissa on tietoa metsänhoitotoimenpiteistä, esim. metsänistutuksesta tai harvennushakkuista.
- Kortti esittelee metsänhoitosuositusten yksityiskohdat havainnollisesti tietokoneen ruudulla.
- Kortti on tietolähde ja työohje metsänhoitotöiden tekijälle
- Kortin voi liittää metsänhoito- tai hakkuusopimukseen
- Kortin voi tulostaa mukaan maastoon muistilapuksi tai antaa metsänomistajalle työohjeeksi.

Tapio vastaa Metsänhoitokortiston sisällöstä. Kortistoa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti.

Metsänhoitokortisto on maksullinen palvelu.